PROPAGAČNÉ A VZDELÁVACIE AKTIVITY

domovhome

Spol. RS, s. r.o. realizovala propagačné a vzdelávacie aktivity v minulom štvrťroku prostredníctvom
oznamu v tlači (regionPRESS a v Hospodárske noviny) s celoslovenskou pôsobnosťou.

Zároveň v minulom štvrťroku spol. RS, s.r.o. podporila:
- vzdelávacie a propagačné aktivity prostredníctvom miestneho rozhlasu v zazmluvnených obciach a mestách

- vzdelávacie aktivity prostredníctvom informačnej tabule na základnej škole v Bardejove
Obrázok na stiahnutie tu

- manuál k nakladaniu s komunálnym odpadom v meste Bardejov Zobraziť

Daný oznam slúži na splnenie požiadavky § 7 ods. 4 Vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.