Obaly a neobalové výrobky

domovhome

Naša spoločnosť Reccollection System, s.r.o. preberá za svojich klientov povinnosti vyplývajúce zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 92/62/ES a jej implementovaného zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch v Slovenskej republike. .

Plnenie povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej legislatívy nájdete schématicky zobrazené TU

Našim klientom tak dokážeme poskytnúť komplexný a široký outsourcing povinností vyplývajúcich zo zákonov o obaloch a odpadoch a ich vykonávacích predpisov zmluvnou formou.

Tak prechádza plnenie zákonných povinností na našu spoločnosť a klient sa môže koncentrovať na svoju hlavnú činnosť bez starostí o odpady z obalov.