GRAFICKÉ SYMBOLY

domovhome

Informácia o význame grafických symbolov a značiek uvádzaných na obaloch sa nachádza v prílohe č. 14 Vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. sa nachádza tu: ZOBRAZIŤ