ZVEREJNENIE SPRÁVY O ČINNOSTI OZV ZA ROK 2017

domovAktuality

Zverejnenie Správy o činnosti OZV za rok 2017 pre prúd elektrozariadení podľa §28 ods. 4 písm. p) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa nachádza tu: