Nové vyhlášky

domovAktuality

Vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Vyhláška č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti