• kartonova-krabica

  obaly

  Obalom je výrobok , ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po užívateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

 • televizor

  elektrozariadenia

  Elektrozariadenia sú v zmysle § 32 ods. 5 zákona o odpadoch zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú el. prúd alebo elektromag. pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté do 1000 V pre striedavý a do 1500 V pre jednosmerný prúd.

 • pucle

  DOPLNKOVÉ SLUŽBY

  Zabezpečovanie materiálového toku príslušného prúdu odpadov pre klientov a komunálnu sféru.